Vi ser at det står en del sykler i garasjen som ikke er i bruk. Mange av de er på felgen og nedstøvet. Vi ber om at alle merker syklene i garasjen med navn og bolignummer før dugnaden, slik at vi får ryddet opp. Resten av syklene vil bli levert til KIAS.