De gamle sidene er fortsatt der, og de finner du her:

http://old.ssbs.no