Vi er iferd med å flytte nettsidene til en ny server, og derfor er det nødvendig å lage nye sider. Jeg benytter de gamle sidene som mal, og dersom noen har noen ideer til hva som bør være på disse sidene, så ta kontakt