Avfall som skal kastes kan settes mellom blokk 2 og 3 i forbindelse med dugnaden. Det vil ikke bli bestilt container, avfallet kjøres bort av vaktmester Arnt påfølgende mandag. Vi ber om at det ikke settes noe ut før lørdag morgen.

Styret ønsker samtidig å minne om at plantene i blomsterkassene ikke skal overstige 60 cm jf. § 6-1 (4) i sameiets vedtekter. De bør også beskjæres slik at de ikke henger ut over kassene.