Vi ønsker å minne om dugnad kommende lørdag 14.09. mellom kl 10-14. Oppmøte på toppen mellom blokk 3 og 4. Det er mye å ta tak i, så vi håper at flest mulig kan stille. Det blir kaffe, mineralvann og boller kl 12.

Dersom du ikke har anledning til å være med denne dagen, ta kontakt med vaktmester Arnt i nr. 151 for å få tildelt oppgaver i forkant.

Istedenfor å sende ut oppmøtelapper, vil vi denne gangen ha en liste hvor dere signerer for å ha deltatt på dugnaden og påfører kontonummer for tilbakebetaling av dugnadspenger.

Merk at søppel kan settes ut ved garasjen mellom blokk 2 og 3 lørdag 21. september, uken etter dugnaden.