Møtet er utsatt inntil videre. Styret kommer tilbake med mer informasjon.

Minner om ordinært årsmøte 19.03.20 kl 18:00. Møtet avholdes hos Vannsjø boligbyggelag i Varnaveien 34.

Innkalling, saksliste og fullmaktskjema er delt ut i postkassene. Kopi kan lastes ned fra beboer sidene.

Vi oppfordrer alle beborerne til å stille på møtet.