Styret har på bakgrunn av råd fra helsemyndighetene besluttet å utsette årsmøtet for Sydskogen terrasse sameierforening.

Innkallingen til årsmøte forblir uendret. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøte så snart forholdene tillater det.

Spørsmål kan rettes til styret.