Mandag 18.05.2020 kl 20:00 hos Vansjø BBL, Varnaveien 34, 1523 Moss

Sameierne i i Sydskogen Terrasse Sameierforening innkalles med dette til ordinært årsmøte. Sakslisten og dokumentene er uendret fra opprinnelig innkallingen som ble sendt ut i begynnelsen av mars. Kopi kan lastes ned fra beboersidene.

Vansjø boligbyggelag er ansvarlig arrangør og sørger for at myndighetenes retningslinjer overholdes. Dørene åpner 10 minutter før møtet, alle deltagere må registreres med fullt navn. Avstandsbegrensningen på 1 meter skal overholdes. I tillegg gjelder følgende:

  1. Dersom du har sykdomssymptomer skal du ikke delta
  2. Er du i en risikogruppe som kan forsterke sykdom ved koronasmitte, så ikke delta på møtet, men gi fullmakt til annen person
  3. Dersom du er generelt engstelig for å delta, så ikke delta på møtet, men gi fullmakt til en annen person
  4. Det kan kun delta en (1) person fra hver husstand