Protokoll fra ordinært årsmøte 18.05.2020 er nå publisert på beboersidene. Mangler du passord, kontakt styret.