Som vi informerte om på årsmøtet, ønsker vi å avholde ytterligere en dugnad før sommeren. Styret ønsker derfor alle velkommen til dugnad, lørdag 20.06.20 kl. 10 – 14. Oppmøte på toppen av blokkene.  Vi håper riktig mange har mulighet til å bli med på å gjøre våre fellesområder penere! Tradisjonen tro tar vi en felles kaffepause og noe å bite i ca. kl. 12.00.

Dersom du ikke kan møte opp på det angitte tidspunktet, kan du ta kontakt med vaktmester Arnt Dahle som vil tildele deg oppgaver.

Styret ønsker å invitere alle eiere og leietagere til felles grilling kl 16 i etterkant av dugnaden. Styret stiller med griller og håndsprit, ta med det du ønsker å spise og drikke samt noe å sitte på. Om du av ulike årsaker ikke har anledning til å delta på dugnad, håper vi likevel å se deg på sammenkomsten etterpå. NB! Grillingen har værforbehold.

I og med at det fremdeles er Covid19 smitte i befolkningen, er vi pålagt å følge noen retningslinjer. Det er anledning til å avholde arrangement for inntil 50 personer under forutsetning av at smittevernregler overholdes. Styret er ansvarlig arrangør og vil derfor registrere oppmøte på dugnad og grilling i tilfelle behov for smittesporing. Vi oppfordrer alle til holde avstand på 1 meter til hverandre, overholde hygieniske prinsipper og møte opp for en hyggelig sammenkomst med naboer!

Velkommen!