Skriv med informasjon fra styret ligger nå tilgjengelig for nedlastning på beboersidene. Mangler du passord, ta kontakt med styret.

Skrivet er også sendt ut per e-post og hengt opp ved postkassene.