Egenkontroll, helse – miljø – sikkerhet (HMS)

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er sameier pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet. Styret har som en del av sameiets internkontroll utarbeidet et egenkontrollskjema som skal fylles ut og returneres.

Ytterligere informasjon og egenkontrollskjema er sendt på e-post til de som er registrert med en e-postadresse. Seksjonseiere uten e-post har fått kopi av skrivet og skjema i postkassen.

Ønsker du papirkopi, kontakt Markus Molin Wang i Bjørnåsveien 127.

Vi ber om at utfylt egenkontrollskjema returneres innen fredag 11. desember 2020.

Røykvarslerbatterier

I postkassen finner du et nytt røykvarslerbatteri. Vi ber om at alle bytter batteri og kontrollerer at røykvarsleren fungerer med engang. Da kan du også krysse av dette på egenkontrollskjema.

Desember er en av årets verste brannmåneder. Tenk over bruken av levende lys. Sjekk at julebelysningen ikke er skadet og fungerer slik den skal.

Betongarbeider i garasjer

Styret har gjennomgått anbudet på rehabilitering av garasjen i samråd med Vansjø Boligbyggelag (VBBL). På grunn av Covid19-situasjonen har arbeidet blitt noe forsinket.

Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte på nyåret, hvor ytterligere informasjon om oppstart og finansiering vil bli gitt.

Med ønske om en god førjulstid!

Reidar, Markus, Arnt, Rolf, Geir og Anne Karine