Elektriker har koblet fra lyset i garasjene til blokk 3 og 4 grunnet jordfeil. Armaturene er gamle og det er skade på flere av disse. Tilførselskablene til lampene er dårlige. Lamper og ledninger må derfor skiftes ut.

Garasjene skal rehabiliteres denne våren og dette er planlagt skiftet ut samtidig. Styret ber om forståelse for at dette ikke kan utbedres nå og håper alle kan leve med at det er mørkt i en periode.

Vi minner samtidig om viktigheten av å gjennomføre egenkontroll av elektrisk anlegg i leilighetene. Vi ber om at de beboerne som ikke har levert egenkontrollskjema gjør dette.