Årsmøte vil denne gangen bli gjennomført skriftlig uten fysisk oppmøte. Dette grunnet Covid-19 og myndighetenes restriksjoner. Gjennomføringen er etter anbefaling fra Vansjø Boligbyggelag og er iht. eierseksjonslovens bestemmelser.

Innkalling til årsmøte med stemmeseddel og fullmakt er sendt på e-post til alle seksjonseiere registrert med e-postadresse. Øvrige har fått kopi av dokumentene i postkassen. Sakspapirene kan også lastes ned fra beboerdelen på sameiets nettside.

Tidspunkt
Årsmøte starter mandag 19.04.2021 kl 10:00 og varer til tirsdag 20.04.2021 kl 21:00.

Avstemming
Du avgir stemme ved å fylle ut stemmeseddel. Denne leveres i postkassen til styreleder Reidar Ødegaard, Bjørnåsveien 119 eller sendes utfylt på e-post til styret@ssbs.no. Stemmer du på vegne av andre skal fullmakt være vedlagt. Husk å signere stemmeseddel og eventuell fullmakt. Stemmesedler som leveres utenfor tidsrommet over vil ikke bli medtatt.

Spørsmål
Spørsmål kan rettes på e-post til styret@ssbs.no eller per telefon etter kl 17:00 til styreleder Reidar Ødegaard 907 78 438 eller styremedlem Markus Molin Wang 452 22 610.

Ønsker du papirkopi av stemmeseddel, ta kontakt med styremedlem Markus Molin Wang, Bjørnåsveien 127.

Styret i Sydskogen Terrasse Sameierforening
Reidar, Markus, Arnt, Geir og Anne Karine