Det er innmeldt lekkasje og råtne bord på flere terrasser. På bakgrunn av dette vil styret foreta befaring av samtlige terrasser for å kartlegge omfanget.

Befaring vil bli utført i følgende tidsrom:

Blokk 1 og 2 – mandag 7. juni kl 17:00-21:00
Blokk 3 og 4 – tirsdag 8. juni kl 17:00-21:00

Det er fint om noen er hjemme i tidsrommet og kan slippe oss ut på terrassen. Sameiere som leier ut sin leilighet må informere leietakere slik at representanter fra styret får adgang. Befaringen tar ikke lang tid.

Avtal gjerne med en nabo som kan slippe oss inn om du ikke er hjemme. Dersom ingen er til stede eller åpner vil vi benytte stige for å få adgang.

Føler du deg syk eller sitter i karantene på tidspunktet det skal gjennomføres befaring må du gi beskjed i forkant.