For å overholde gjeldende smittevernregler gjennomføres vårens dugnad over to kvelder. Vi møtes ved «dugnadsbenken» på toppen hvor styret vil fordele oppgaver. Hvis du ikke har anledning til å delta, kan du ta kontakt med vaktmester Arnt for å få tildelt oppgaver som kan gjennomføres på et annet tidspunkt.

Blokk 1 og 2 – onsdag 2. juni kl 17:00
Blokk 3 og 4 – torsdag 3. juni kl 17:00

Vi minner om å holde avstand ved gjennomføring av dugnaden. Dersom du er i en risikogruppe eller ikke føler deg helt frisk, ber styret om at du følger retningslinjer fra helsemyndighetene. Det vil ikke bli felles kaffepause i år, vi håper å kunne gjennomføre som normalt til høsten.

Styret har observert at det er flere inngangsparti som trengs å males. Maling og pensler bekostes av sameiet. Kontakt vaktmester Arnt for få utlevert maling og pensler.