Styret inviterer til høstdugnad lørdag 25.09.2021 kl 10:00 – 14:00.

Etter dugnaden i sommer er det mye røtter som må fjernes. Det gjenstår også malearbeid på en del av bodene. Vi tar en felles pause halvveis i dugnaden. Oppmøte på toppen mellom blokk 3 og 4.

Vi minner om å holde avstand ved gjennomføring av dugnaden. Dersom du er i en risikogruppe eller ikke føler deg helt frisk, ber styret om at du følger retningslinjer fra helsemyndighetene.

Etter dugnaden ønsker vi å invitere alle til fellesgrilling kl 17:00.

Styret stiller med griller, ta med det du ønsker å spise og drikke samt noe å sitte på. Om du av ulike årsaker ikke har anledning til å delta på dugnad, håper vi likevel å se deg på sammenkomsten etterpå.

Vi ønsker denne gangen å organisere slik at vi har tak over hodet ved eventuelt regn. Det er derfor fint om du kan gi tilbakemelding på styret@ssbs.no eller legge en lapp i postkassen til Markus (Bjørnåsveien 127) med hvor mange som kommer innen onsdag 22.09.