Gjelder beboere i blokk 3, Bjørnåsveien 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149

Entreprenør er klar for å gå i gang med rehabilitering av garasjen i blokk 3. Alle biler i garasjen må være parkert ute fra og med onsdag 15.09.2021 kl 07:00. Dersom private gjenstander ikke er fjernet vil disse bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko.

Biler kan settes på midlertidig parkeringsplass ovenfor blokk 1 (gamle lekeplassen) eller på gjesteparkeringen. Det er også mulig å parkere i gaten, husk å overholde de alminnelige reglene for parkering etter vegtrafikkloven.

Av helsemessige årsaker har enkelte beboere fått reservert plass. Vi ber om at dette respekteres og at parkeringsplassen ikke benyttes av andre.

Vi ber seksjonseiere som har leid ut sin leilighet eller garasjeplass om å informere leietakere.