Moss kommune skiltet fredag 17.09.21 parkering forbudt langs venstre side av Bjørnåsveien. Kommunen ønsker at vi skal parkere på høyre side langs fortauet. Husk å overholde de alminnelige reglene for parkering etter vegtrafikkloven.

Kommunen har fjernet parkering forbudt på snuplassen og biler kan parkeres her midlertidig. Det er også etablert en midlertidig parkeringsplass ovenfor blokk 1 (gamle lekeplassen). Innkjøring til denne er ved bommen.

Gjesteparkeringen nedenfor blokk 4 kan også benyttes av beboere under rehabiliteringen.

Av helsemessige årsaker har enkelte beboere fått reservert plass. Vi ber om at dette respekteres og at parkeringsplassen ikke benyttes av andre.

Vi ber seksjonseiere som har leid ut sin leilighet om å informere leietakere.