Gjelder beboere i blokk 1, Bjørnåsveien 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189

Entreprenør er klar for å gå i gang med rehabilitering av garasjen i blokk 1. Alle biler i garasjen må være parkert ute fra og med mandag 01.11.2021 kl 07:00.

Alle private gjenstander, sykler, hyller, oppheng o.l. må fjernes. Det skal ikke sitte igjen skruer, kroker e.l. Dersom private gjenstander ikke er fjernet vil disse bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko. Sameiet og entreprenør tar ikke ansvar for eventuelle skader.

Biler kan settes på midlertidig parkeringsplass ovenfor blokk 1 (gamle lekeplassen), på snuplassen eller på gjesteparkeringen. Det er også mulig å parkere i gaten, husk å overholde de alminnelige reglene for parkering etter vegtrafikkloven.

Av helsemessige årsaker har enkelte beboere fått reservert plass som er skiltet. Vi ber om at dette respekteres og at parkeringsplassen ikke benyttes av andre.

Vi ber seksjonseiere som har leid ut sin leilighet eller garasjeplass om å informere leietakere.