Som tidligere informert har styret i samråd med Vansjø Boligbyggelag gjennomført en anbuds-konkurranse. Tak & Vedlikehold AS er tildelt oppdraget med rehabilitering av tak på blokkene.

Arbeidet starter opp mandag 02.05.2022 kl 07:00. Rehabilitering av takene foregår parallelt og er beregnet å ta 4 uker. Arbeidet er væravhengig og ved mye nedbør kan det ta noe lengre tid.

Tirsdag 03.05.2022 vil det ikke være mulig å kjøre inn eller ut fra garasjen til blokk 1 og 4. Det kommer mobilkran for å løfte materialer opp på takene. Biler kan ikke parkeres i gaten utenfor da dette vil være til hinder for mobilkranen. Parker derfor på gjesteparkeringen, midlertidig parkeringsplass ovenfor blokk 1 eller i tilstøtende gater. Husk å overholde de alminnelige reglene for parkering etter vegtrafikkloven.

Det vil bli montert stilas på oversiden av hver blokk. Brakke vi bli plassert mellom garasjene til blokk 2 og 3. Ingen har tillatelse til å gå inn eller oppholde seg på anleggsområdet. Voksne må påse at barn ikke kommer seg inn og leker på området. Hjelp oss å holde byggeplassen trygg for alle!

I perioder vil det pågå støyende arbeider i forbindelse med boring og meisling i betong. Dette vil dessverre kunne oppleves som noe ubehagelig.

Ved slutten av rehabiliteringsperioden vil mobilkran komme tilbake for å løfte ned avfall. Nærmere informasjon om når ut- og innkjøring fra blokk 1 og 4 vil være stengt kommer.

Vi ser frem til et vellykket prosjekt for alle parter!

Spørsmål rettes til styret som tar dette videre med Vansjø Boligbyggelag eller entreprenør. Vi ber om at det ikke rettes til arbeiderne på plassen.