Det varsles herved om at ordinært årsmøte i Sydskogen Terrasse Sameierforening vil bli avholdt tirsdag 14.03.2023.

Frist for innmelding av saker er tirsdag 07.02.2023.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte. 

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret sin e-post: styret@ssbs.no 

Egen innkalling til ordinært årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte. 

Med vennlig hilsen
Markus, Reidar, Geir, Arnt, Bente og Anne Karine
Styret i Sydskogen Terrasse Sameierforening