Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sydskogen Terrasse Sameierforening vil bli avholdt onsdag 13.03.2024.

Frist for innmelding av saker er tirsdag 07.02.2024.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

  • Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret sin e-post: styret@ssbs.no 
Alternativt som brev levert i styreleders postkasse, Bjørnåsveien 149.

Egen innkalling til ordinært årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte. 

Moss, 10.01.2024

Styret i Sydskogen Terrasse Sameierforening
Markus, Arnt, Lars-Espen, Bente og Anne Karine