Styret ønsker alle velkommen til dugnad mandag 13.05.24 kl. 17.30 – 20.30 og tirsdag 14.05.2024 kl. 17.30 – 20.30. Styret har delt dugnaden i to for å sikre at flest mulig kan delta. Oppmøte på toppen av blokkene.

Nytt i år er at vi ønsker å vite på forhånd hvilken oppgave du kan tenkte deg å utføre. Du melder deg på via påmeldingsskjema i linken under. Oppgavene vil bli utilgjengelig når de er fulltegnet. Blir det få som melder seg på enkelte av oppgavene kan det hende at vi må omprioritere.

Har du ikke ikke anledning til å delta en av de oppsatte dagene, kan du utføre oppgaven på et annet tidspunkt. Meld deg likevel på via påmeldingsskjema.

Klikk her for å melde deg på

For å få refundert dugnadspenger må du delta på minst 1 av vårdugnadene og 1 av høstdugnadene. Dersom du har mulighet til å delta flere dager setter vi pris på dette.

Vi håper riktig mange har mulighet til å bli med på å gjøre våre fellesområder penere!

Velkommen!

Styret i Sydskogen Terrasse Sameierforening

Markus, Arnt, Lars-Espen, Bente og Anne Karine