Varsle
Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne samt tilstøtende leiligheter.

Redde
Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke
Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.

Oppmøtested ved brann og evakuering: Snuplassen ved bommen

Gjør deg kjent med:
– Rømningsveier og nødutganger
– Slokkeutstyr
– Oppmøtested

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie. Gjør deg kjent med hvor slokkeutstyret er plassert og hvordan det skal brukes.

Lukk dører og vinduer ved evakuering. Hvis brannen ikke slokkes straks, er det viktig at dører til rommet hvor det brenner holdes lukket for å hindre spredning.

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113