Utmark
Yttervegger og gjerder
Farge 1377
NCS 3107-Y24R

Grønn Umbra
Hjørnekasser og håndløpere mv.
Farge 0745
NCS 7310-G57Y

Bomull
Dører, karmer og tak i inngangsparti
Farge 1453
NCS S0502-Y

Canvas
Mur
Farge 1402
NCS 1003-Y09R