Nedenfor finner du en oversikt over felleskostnadene og de største utgiftspostene som dekkes av sameiet.

Sameiets felleskostnader er kr 3950,- per mnd + dugnadspenger kr 50,- per mnd. Totalt kr 4000,- per mnd per leilighet.

Dugnadspengene tilbakebetales til de sameierne som møter på henholdsvis vår- og høstdugnad med kr 300,- per dugnad. Utbetaling gjøres samlet normalt i desember samme år.

Felleskostnadene dekker:

  • Forretningsfører
  • Fellesstrøm
  • Felles vann og avløp
  • TV og internett fra Telia (tidligere Get)
  • Forsikringer av bygg
  • Vedlikehold av bygg og fellesområder
  • Nedbetaling av gjeld
  • Lønn til vaktmester
  • Snømåking og strøing av veiene inn til garasjen og gjesteparkering