Nedenfor finner du en oversikt over felleskostnadene og de største utgiftspostene som dekkes av sameiet.

Sameiets felleskostnader fra 01.01.2024 er kr 4250,- per mnd + dugnadspenger kr 250,- per mnd. Totalt kr 4500,- per mnd per leilighet.

Dugnadspengene tilbakebetales til de sameierne som møter på henholdsvis vår- og høstdugnad med kr 1500,- per dugnad. Utbetaling gjøres samlet normalt i desember samme år.

Felleskostnadene dekker:

  • Forretningsfører
  • Fellesstrøm
  • Felles vann og avløp
  • TV og internett fra Telia
  • Forsikringer av bygg
  • Vedlikehold av bygg og fellesområder
  • Nedbetaling av gjeld
  • Ekstern vaktmester
  • Snømåking og strøing av veiene inn til garasjen og gjesteparkering