Bygningene er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA. Den enkelte seksjonseier må selv tegne innboforsikring.

Sameiets forsikring dekker tilfeldige skader som brann, vann, tyveri, naturskade mv. Forsikringen gjelder både skader som skjer utvendig, på fellesarealene og i den enkelte eierseksjon. Det er kun skader på bygget som er dekket, ikke skader på innbo.

Skade meldes via skjema på Vansjø boligbyggelag sine nettsider. Teknisk avdeling hos boligbyggelaget vil gjøre en vurdering av skaden.

Ved akutt skade kontakt Recover på telefon 815 55 555 eller 909 81 183.

Egenandelen ved bruk av sameiets forsikring til utbedring av tilfeldig skade dekkes av den enkelte seksjonseier jf. sameiets vedtekter § 6-6 (1). Skyldes skaden feil ved sameiets fellesinstallasjoner dekkes egenandelen av sameiet.

Seksjonseier plikter å vedlikeholde sin eierseksjon slik at skader på fellesarealene og andre eierseksjoner unngås. En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten sin, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere jr. eierseksjonsloven § 34.

Mer informasjon om vedlikeholdsplikten og moderniseringstiltak finner du i sameiets vedtekter.