Fakturaadresse

Faktura ønskes fortrinnsvis sendt som EHF, alternativt som PDF per e-post. Faktura skal alltid merkes med bestillers navn.

Sydskogen Terrasse Sameierforening
c/o Vansjø Boligbyggelag
Org. Nr. 975 636 615
Postboks 3255
7439 Trondheim

Org.nr.: 975 636 615
E-post: faktura@ssbs.no