Styret ønsker fortrinnsvis at alle henvendelser gjøres på e-post, benytt kontaktskjema. Dersom det haster kan styret eller vaktmester kontaktes per telefon.

Markus Molin Wang
Styreleder

Bjørnåsveien 149
452 22 610

Anne Karine Roos
Styremedlem

Bjørnåsveien 139
416 24 643

Lars-Espen Klette
Styremedlem

Bjørnåsveien 127
930 92 098

Bente Wangsholm
Styremedlem

Bjørnåsveien 125
473 50 273

Arnt Dahle
Styremedlem

Bjørnåsveien 151
959 68 588

Cathrine Halvorsen
Varamedlem

Bjørnåsveien 163