Sameiet har engasjert Moss Eldrehjelp & Eiendomsservice AS som vaktmester på våre uteområder. De bistår med gressklipping, beskjæring av busker og annet arbeid etter avtale med styret. I vinterhalvåret står de før snømåking og strøing av innkjørslene samt gjesteparkering.

Oppfølging av bygg og tekniske anlegg gjøres av styret.

Henvendelser rundt vaktmestertjenesten eller vedlikehold skal rettes til styret.